Menu Close

รางวัลของเรา

…กว่าจะมาเป็น ยู เอ็น ซี ( UNC Calcium )  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหาร จนได้รับรางวัล สุดยอดแคลเซียมระดับโลก

รางวัลของเรา

…กว่าจะมาเป็น ยู เอ็น ซี ( UNC Calcium )  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหาร จนได้รับรางวัล สุดยอดแคลเซียมระดับโลก

ผู้ประกอบการรับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม

      เมื่อเร็วๆนี้  นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร  และ ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ ในฐานะกรรมการ ผจก.บจก.ยู้ฟิชบอล ได้เข้าร่วม ในการประกวดนวัตกรรม 7 Innovation Award ด้านเศรษฐกิจประจำปี 2020 คือนวัตกรรมสิ่งที่เหลือใช้จากลูกชิ้นปลา แล้วนำมาทำเป็นอาหารเสริมผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Award ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2020 พร้อมกับการรับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาทและรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน UNC Calciumจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ไบเทคบางนา กรุงเทพ

ผู้ประกอบการรับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม

      เมื่อเร็วๆนี้  นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร  และ ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ ในฐานะกรรมการ ผจก.บจก.ยู้ฟิชบอล ได้เข้าร่วม ในการประกวดนวัตกรรม 7 Innovation Award ด้านเศรษฐกิจประจำปี 2020 คือนวัตกรรมสิ่งที่เหลือใช้จากลูกชิ้นปลา แล้วนำมาทำเป็นอาหารเสริมผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Award ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2020 พร้อมกับการรับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาทและรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน UNC Calciumจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ไบเทคบางนา กรุงเทพ

ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับโลก

ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับโลก

แคลเซียม ระดับโลก
แคลเซียม ระดับโลก

ปี 2017 ได้รับรางวัล Ministry of Comerce  เพชรพานิชย์ 

…รายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “เพชรพาณิชย์” 

ปี 2017 ได้รับรางวัล Ministry of Comerce  เพชรพานิชย์ 

…รายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “เพชรพาณิชย์” 
เกรยูร โชคล้ำเลิศ
เกรยูร โชคล้ำเลิศ

ปี 2018 ได้ รางวัล International  invention Europe 2018

       NIA นำผู้ประกอบการไทยนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดผลงาน นวัตกรรม และการจับคู่ธุรกิจ International Invention 
and Innovation Show INTARG 2018” ขึ้น ณ เมืองคาโตวิค สาธารณรัฐโปแลนด์วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 งานในครั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 
ผู้อำนวยการ NIA ได้รับเกียรติให้เป็น International Vice President of Jury ในการตัดสินรางวัลระดับนานาชาติดังกล่าว  
ซึ่งงานนี้  ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยคว้า รางวัลอันดับ 1 บริษัท ยู้ฟิชบอล จำกัด  ผลิตแคลเซียมที่มีโมเลกุลที่เล็กที่ของโลก 
การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างการยอมรับให้แก่ผลงาน นวัตกรรม ของไทยในระดับสากล 

ปี 2018 ได้ รางวัล International  invention Europe 2018

       NIA นำผู้ประกอบการไทยนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดผลงาน นวัตกรรม และการจับคู่ธุรกิจ International Invention 
and Innovation Show INTARG 2018” ขึ้น ณ เมืองคาโตวิค สาธารณรัฐโปแลนด์วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 งานในครั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 
ผู้อำนวยการ NIA ได้รับเกียรติให้เป็น International Vice President of Jury ในการตัดสินรางวัลระดับนานาชาติดังกล่าว  
ซึ่งงานนี้  ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยคว้า รางวัลอันดับ 1 บริษัท ยู้ฟิชบอล จำกัด  ผลิตแคลเซียมที่มีโมเลกุลที่เล็กที่ของโลก 
การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างการยอมรับให้แก่ผลงาน นวัตกรรม ของไทยในระดับสากล 

ปี 2019 ได้รับรางวัล SME  Thailand  Inno  Awards  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมสุขภาพ

รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด
     บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์แคลเซียม MCHC(Microcrystalline Calcium Hydroxyapatite) ซึ่งเป็นแคลเซียมที่ร่างการยดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมรูปแบบอื่น โดย ผลิตจากธรรมชาติ ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปปลาทะเลมาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อป้องกันและ บำรุงโรคกระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน  ภายใต้แบรนด์  UNC Calcium ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูกและฟันที่สึกหรอ, ช่วยลดอาการกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อมเช่น  ข้อเข่าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม  ข้อคอเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ช่วยยับยั้งและ ลดอาการปวดกระดูก , ช่วยทำให้มวลกระดูกมีความหนาแน่น และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมวลกระดูกทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหว ที่สำคัญไม่มีผลต่อกระบวนการย่อยอาหาร ทำให้ไม่เกิดอาการท้องอืดหรือท้องผูกเหมือนแคลเซียมรูปแบบอื่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้อนุสิทธิบัตรในเรื่องของกระบวนการผลิตแคลเซียมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ด้วย

ปี 2019 ได้รับรางวัล SME  Thailand  Inno  Awards  รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมสุขภาพ

รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด
     บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์แคลเซียม MCHC(Microcrystalline Calcium Hydroxyapatite) ซึ่งเป็นแคลเซียมที่ร่างการยดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมรูปแบบอื่น โดย ผลิตจากธรรมชาติ ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปปลาทะเลมาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อป้องกันและ บำรุงโรคกระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน  ภายใต้แบรนด์  UNC Calcium ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูกและฟันที่สึกหรอ, ช่วยลดอาการกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อมเช่น  ข้อเข่าเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อม  ข้อคอเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ช่วยยับยั้งและ ลดอาการปวดกระดูก , ช่วยทำให้มวลกระดูกมีความหนาแน่น และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมวลกระดูกทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหว ที่สำคัญไม่มีผลต่อกระบวนการย่อยอาหาร ทำให้ไม่เกิดอาการท้องอืดหรือท้องผูกเหมือนแคลเซียมรูปแบบอื่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้อนุสิทธิบัตรในเรื่องของกระบวนการผลิตแคลเซียมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ด้วย

ได้รับเหรีญทอง 3 ผลิตภัณฑ์ ปี 2019 ได้แก่ 1. UNC AVA 2. UNC PROJOIN 3. UNC CALCIUM
ได้รับเหรียญเงิน 2 ผลิตภัณฑ์ 2019 ได้แก่ 1. UNC YOUR BEGIN 2. UNC ASTAXANTHIN 

ได้รับเหรีญทอง 3 ผลิตภัณฑ์ ปี 2019 ได้แก่ 1. UNC AVA 2. UNC PROJOIN 3. UNC CALCIUM
ได้รับเหรียญเงิน 2 ผลิตภัณฑ์ 2019 ได้แก่ 1. UNC YOUR BEGIN 2. UNC ASTAXANTHIN 

ใบรับรอง ปี 2019 ได้แก่ 1. UNC AVA 2. UNC PROJOIN 3. UNC CALCIUM
ใบรับรอง ปี 2019 ได้แก่ 1. UNC YOUR BEGIN 2. UNC ASTAXANTHIN

ใบรับรอง ปี 2019 ได้แก่ 1. UNC AVA 2. UNC PROJOIN 3. UNC CALCIUM
ใบรับรอง ปี 2019 ได้แก่ 1. UNC YOUR BEGIN 2. UNC ASTAXANTHIN

บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากธรรมชาติ 100% ที่ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการทำวิจัยเพื่อสกัดแคลเซียมจากก้างปลาที่เหลือจากการผลิตอาหาร  ได้แคลเซียมชนิดที่มีโมเลกุลเล็กร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี ไม่มีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารที่ทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องผูก ช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมกระดูกและข้อที่สึกหรอ ช่วยลดอาการปวด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือในอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง Circular Economy
2. ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้แคลเซียมจากธรรมชาติ 100%
หมายเหตุ:มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ

บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากธรรมชาติ 100% ที่ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการทำวิจัยเพื่อสกัดแคลเซียมจากก้างปลาที่เหลือจากการผลิตอาหาร  ได้แคลเซียมชนิดที่มีโมเลกุลเล็กร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี ไม่มีผลต่อกระบวนการย่อยอาหารที่ทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องผูก ช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมกระดูกและข้อที่สึกหรอ ช่วยลดอาการปวด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือในอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง Circular Economy
2. ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้แคลเซียมจากธรรมชาติ 100%
หมายเหตุ:มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
ปี 2020 ได้รับรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 25 กันยายน2563
ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ อันดับ: ชนะเลิศ ผลงานปี 2020
ปี 2020 ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติ NIA วันที่ 5 ตุลาคม 2563
ปี 2020 ได้รับรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 25 กันยายน2563
ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ อันดับ: ชนะเลิศ ผลงานปี 2020
ปี 2020 ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติ NIA วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี วันที่ 5 มีนาคม 2564” 

ประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี วันที่ 5 มีนาคม 2564” 

ปี 2021 ได้ รางวัล International  invention Europe 2021

ปี 2021 ได้ รางวัล International  invention Europe 2021