Menu Close

เรื่องราวของเรา

…กว่าจะมาเป็น ยู เอ็น ซี ( UNC Calcium )  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหาร จนได้รับรางวัล สุดยอดแคลเซียมระดับโลก

เรื่องราวของเรา

…กว่าจะมาเป็น ยู เอ็น ซี ( UNC Calcium )  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหาร จนได้รับรางวัล สุดยอดแคลเซียมระดับโลก
UNC

มารู้จักกับเราได้เลย

         บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ ยูเอ็นซี (UNC) โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อปลาที่โรงงานบริษัทใช้ผลิตลูกชิ้นปลานั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก มีปริมาณแคลเซียมสูง รวมทั้งโปรตีน และ แร่ธาตุมากกว่า13 ชนิด เป็นที่มาของ วิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยผลวิจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทตัดสินใจขยายธุรกิจใหม่ ไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณประโยชน์ (ฟังก์ชันนัลดริงก์) ภายใต้แบรนด์ UNC โดยใช้โรงงานหลักในย่านพระราม 2 ซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถผลิตสินค้ากลุ่มนี้ที่ได้จากปลาทะเลเพื่อทำตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจังจากปัจจุบันมีโรงงานลักษณะนี้ ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น
อยากสุขภาพดี หุ่นสวย ห่างไกลโรค มารู้จักกับเราได้เลย
         บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ ยูเอ็นซี (UNC) โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อปลาที่โรงงานบริษัทใช้ผลิตลูกชิ้นปลานั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก มีปริมาณแคลเซียมสูง รวมทั้งโปรตีน และ แร่ธาตุมากกว่า13 ชนิด เป็นที่มาของ วิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยผลวิจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทตัดสินใจขยายธุรกิจใหม่ ไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณประโยชน์ (ฟังก์ชันนัลดริงก์) ภายใต้แบรนด์ UNC โดยใช้โรงงานหลักในย่านพระราม 2 ซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถผลิตสินค้ากลุ่มนี้ที่ได้จากปลาทะเลเพื่อทำตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจังจากปัจจุบันมีโรงงานลักษณะนี้ ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น

ดร. เกยูร โชคล้ำเลิศ ( ผู้ก่อตั้งบริษัท )

Certificate Pharmacology Harvard Medical School, Harvard University 
ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (UMDC) 
ปริญญาโทด้านบริหารและการตลาด Newcastle School ที่ประเทศอังกฤษ
ดร. เกยูร โชคล้ำเลศ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด
ทายาทรุ่นที่ 3 สืบทอดธุรกิจตำนาน ลูกชิ้นปลาเยาวราชเจ้าแรกที่ออกมาฝ่าฟันธุรกิจบนถนนเยาวราช จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ 
พลิกธุรกิจลูกชิ้นปลาครอบครัว สู่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยูเอ็นซี (UNC Natural Dietary Supplement) (UNC : YOUR Natural Creation) พัฒนาสู่นวัตกรรมแคลเซียมธรรมชาติจากปลาทะเลน้ำลึกได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลก ตั้งแต่ปี 2561-2564
 
ดร. เกยูร โชคล้ำเลิศ ( ผู้ก่อตั้งบริษัท )
Certificate Pharmacology Harvard Medical School, Harvard University 
ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (UMDC) 
ปริญญาโทด้านบริหารและการตลาด Newcastle School ที่ประเทศอังกฤษ
ดร. เกยูร โชคล้ำเลศ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด
ทายาทรุ่นที่ 3 สืบทอดธุรกิจตำนาน ลูกชิ้นปลาเยาวราชเจ้าแรกที่ออกมาฝ่าฟันธุรกิจบนถนนเยาวราช จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ 
พลิกธุรกิจลูกชิ้นปลาครอบครัว สู่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยูเอ็นซี (UNC Natural Dietary Supplement) (UNC : YOUR Natural Creation) พัฒนาสู่นวัตกรรมแคลเซียมธรรมชาติจากปลาทะเลน้ำลึกได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลก ตั้งแต่ปี 2561-2564

ทุ่มเทยังไง ให้ไปไกลระดับโลก

กับ ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ หรือ ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช  
ผู้บริหารบริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด  
ทายาทร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า 80 ปี 
ต่อยอดสินค้าที่ปั้นเองกับมือในช่วงเรียนมหาลัย จน UNC 
สามารถคว้ารางวัล สุดยอดแคลเซียมเหรียญทองระดับโลก ที่ยุโรป ตั้งแต่ปี 2561-2564
 
ทุ่มเทยังไง ให้ไปไกลระดับโลก
กับ ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ หรือ ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช  
ผู้บริหารบริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด  
ทายาทร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า 80 ปี 
ต่อยอดสินค้าที่ปั้นเองกับมือในช่วงเรียนมหาลัย จน UNC 
สามารถคว้ารางวัล สุดยอดแคลเซียมเหรียญทองระดับโลก ที่ยุโรป ตั้งแต่ปี 2561-2564

เราผลิตอะไรบ้าง..?

 

การออกผลิตภัณฑ์ ยูเอ็นซี หรือ ยู แนทเชอร์รอล ครีเอทชั่น ( UNC : Your Natural Creation )

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลัก พัฒนาออกเป็น 9 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
1.ยูเอ็นซี แคลเซียม UNC Calcium
2.ยูเอ็นซี โปรจอย UNC Projoin 
3.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี เอวา UNC AVA 
4.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี แอสต้าแซนทีน UNC Astaxanthin 
5.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี ยัวร์ บีกิน UNC Your Begin 
6.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี ไอ แคร์ UNC I CARE 
7.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี เบต้าจิน คอร์ดี้ UNC Beta Gin Cordy
8.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี ยัวร์ ไทม์ UNC Your Time
9.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี นูทรา ซี UNC Nutra C
UNC
การออกผลิตภัณฑ์ ยูเอ็นซี หรือ ยู แนทเชอร์รอล ครีเอทชั่น (UNC : Your Natural Creation )
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลัก พัฒนาออกเป็น 9 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
1.ยูเอ็นซี แคลเซียม UNC Calcium
2.ยูเอ็นซี โปรจอย UNC Projoin 
3.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี เอวา UNC AVA
4.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี แอสต้าแซนทีน UNC Astaxanthin 
5.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี ยัวร์ บีกิน UNC Your Begin 
6.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี ไอ แคร์ UNC I CARE
7.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี เบต้าจิน คอร์ดี้ UNC Beta Gin Cordy
8.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี ยัวร์ ไทม์ UNC Your Time
9.ผลิตภัณฑ์ยูเอ็นซี นูทรา ซี UNC Nutra C

UNC
“โอกาสลอยอยู่ในอากาศ รอบตัว
เราตลอดเวลา เพียงแต่ว่า เราจะเห็นและตั้งใจหยิบมาใช้”
 

“โอกาสลอยอยู่ในอากาศ รอบตัวเราตลอดเวลา เพียงแต่ว่า เราจะเห็นและตั้งใจหยิบมาใช้”